Đình Trường

Đình Trường

"Sự sợ hãi là rào cản còn lớn hơn cả rào cản thực. Để theo đuổi một đam mê mới bạn phải bước vào lãnh địa của sự xa lạ và bạn phải cảm thấy sợ ". Thông qua Blog này chúng tôi luôn làm hết sức mình để lan tỏa những giá trị tốt đẹp.