Đặt câu hỏi với HOW & cách dùng HOW

Câu hỏi với HOW rất phổ biến không chỉ trong giao tiếp mà còn với người học Tiếng Anh. Vai trò trong câu, đặt câu hỏi hay cách dùng HOW chi tiết bạn đã biết chưa? Trong chuyên mục ngữ pháp của x2tienganh chúng tôi sẽ giúp bạn giải đáp các thắc mắc trên cụ thể nhất. Mời các bạn theo dõi kiến thức bên dưới.

cách đặt câu hỏi với How
How – cách đặt câu hỏi với How

How trong Tiếng Anh là gì?

How: theo cách nào, như thế nào

– How là 1 phó từ

Ex: How do you do? (Bạn thế nào rồi?)

– How dùng trước phó từ hoặc tính từ với nghĩa là bao nhiêu, tới chừng nào

Ex: How old are you? (Bạn bao nhiêu tuổi rồi?)

– How trong câu cảm thán. Tuy nhiên, khi sử dụng How trong câu cảm thán thì động từ phải đứng sau chủ ngữ.

Ex: How lovely this house is! (Ngôi nhà này trông dễ thương thế!)

– How là 1 liên từ

Ex: Minh can dress how she likes in her own room.

(Trong phòng Minh, cô ấy muốn mặc thế nào tùy cô ấy)

– Trong Anh – Mỹ, How là 1 từ lóng với nghĩa mỉa mai “sao, mà có hơn nhiều nữa chứ”

– How là 1 danh từ nghĩa là cách làm, phương pháp làm

Ex: The how of this car. (Cách sử dụng chiếc xe này)

Cách dùng How trong Tiếng Anh

Thông thường, How dùng trong các trường hợp sau:

–  Khi muốn giới thiệu các câu hỏi trực tiếp và gián tiếp

Ex: How was the event?

(Sự kiện hôm qua như thế nào?)

– Dùng khi muốn biết về số đo hoặc số tiền

Ex: How much does this ticket cost?

(Chiếc vé này có giá bao nhiêu vậy?)

– Sử dụng How trước tính từ, trạng từ và cụm động từ. Trong cụm động từ, trật tự từ là

How + adj chủ ngữ + động từ

Ex: How beautiful the flower is!

(Hoa thật đẹp!)

– Trong cách nói không trang trọng, ta thường sử dụng khi đưa ra gợi ý

Ex: How about some more tea?

(Bạn có muốn dùng thêm chút trà không?)

Cách đặt câu hỏi với How

Đặt câu hỏi với How Tiếng Anh
Đặt câu hỏi với How Tiếng Anh

Tham khảo một số cách đặt câu hỏi với How rất đa dạng trong bảng dưới đây nhé!

Cách đặt câu hỏi Nghĩa Ví dụ
How + to be + Noun Cái gì đó như thế nào rồi? A: How is your mom?

(Mẹ của bạn thế nào rồi?)

B: She is fine.

(Cô ấy khỏe)

How long + Trợ ĐT+ S + V? dùng để hỏi về khoảng thời gian của một hành động/sự việc How long did you stay?

(Bạn đã ở đây bao lâu rồi?)

How + adjectives + To be? hỏi thông tin chi tiết của một vật/việc nào đó How length is this bridge?

(Cây cầu này dài bao nhiêu?)

How about + V-ing dùng trong câu đề nghị How about next week?

(Tuần sau thế nào?)

How do you + V để hỏi về cách thức làm việc gì How do you feel about it?

(Bạn cảm thấy thé nào về nó?)

How often Câu hỏi mức độ thường xuyên của ai đó hay làm gì How often do you go swimming?

(Bạn có thường xuyên đi bơi không?)

How much Sử dụng trong việc hỏi giá cả của bất cứ mặt hàng nào How much does this pen cost?

(Chiếc bút này có giá bao nhiêu?)

How many Hỏi về số lượng của danh từ đếm được How many books are there on the table?

(Có bao nhiêu quyển sách trên bàn vậy?)

How do you do Một cách thức chào hỏi thân thiện. Nó chỉ được dùng khi gặp người nào đó lần đầu. A: Hello. I’m Windy.

(Xin chào. Tôi là Windy)

B: How do you do. My name is Jin.

(Xin chào. Tôi tên là Jin)

Các cách hỏi khác của How:

How now? (sao, thế là thế nào, thế là thế nào)

How so?  (sao lại như thế được)

How is it that…? (làm sao mà…, làm thế nào mà…, nó là như thế nào…)

Một số ví dụ tham khảo khác

– A: How is the weather today?

(Thời tiết hôm nay như thế nào vậy?)

B: It is very great.

(Nó thật tuyệt)

– H: How often do they go to the book store? (Họ có thường đi tới hiệu sách không?)

P: Twice a week. (Hai lần một tuần)

– J: How much does this boil cost? (Chiếc bình này có giá bao nhiêu vậy?)

O: About $10. (Khoảng 10 đô – la)

– How should I know about this problem? (Tôi nên hiểu thế nào?)

– Show me how to use this machine. (Hãy chỉ cho tôi cách để sử dụng chiếc máy này)

–  Salim asked me how to get to the cinema. (Salim đã hỏi tôi về cách để đi tới rạp chiếu phim)

– Jun doesn’t know how to behave in this situation. (Jun không biết cách xử sự thế nào trong tình huống này)

– How was your evening? (Buổi tối hôm qua của bạn thế nào?)

✅ Xem thêm: Câu chẻ Cleft Sentences

Các từ đồng nghĩa với How

Bạn đã biết các từ đồng nghĩa với How thường gặp hay chưa?

– In what way: bằng cách nào

– By what means: nghĩa là bằng cái gì

– By what method: bằng phương pháp nào

– In what manner: theo cách nào

– Just how: như thế nào

– Exactly how: chính xác như thế nào

Thành ngữ với How

– Here’s how! (Ở đây thế nào)

– How are you! (Bạn là ai)

– How do you do! (Chào)

– How d’ye do?: Anh có khoẻ không – được dùng khi muốn hỏi thăm

– How the deuce (devil, dickens)…

– How on earth…: Quái quỷ thế nào mà…, làm thế quái nào mà…

– How is that for high (queer, a surprise)?: Sao mà lạ thế?, sao mà lại kỳ quái thế?.

Trên đây x2tienganh đã chia sẻ toàn bộ kiến thức về đặt câu hỏi với How và cách dùng How cơ bản. Ngoài ra, chúng tôi còn đưa ra các kiến thức như các từ đồng nghĩa, thành ngữ với How. Hy vọng thông tin trên hữu ích với các bạn.

Bài viết có tham khảo từ:

https://dictionary.cambridge.org/grammar/british-grammar/how

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top