Ngữ Pháp

Kiến thức về cấu trúc, cách dùng ngữ pháp Tiếng Anh cơ bản và nâng cao. Cụ thể ngữ pháp như:

? Câu điều kiện (câu điều kiện loại 0, 1, 2, 3, hỗn hợp)

? Câu đảo ngữ (đảo ngữ câu điều kiện 1,2,3. Not until, Not only but also)

? Trạng từ (trạng từ chỉ cách thức, thời gian và nơi chốn, mức độ, tần suất, nghi vấn, số lượng, quan hệ)

? Liên từTừ nối Tiếng Anh

? Đại từ (đại từ )

? Giới từ:

Giới từ chỉ nơi chốn

Giới từ chỉ thời gian

Giới từ di chuyển

Cách dùng In On At

Bảng giới từ.

? Câu đơn:

Câu cầu khiến

Câu đề nghị

Câu cảm thán

Câu hỏi đuôi

Câu bị động

Câu khẳng định, câu phủ định, câu nghi vấn

? Mệnh đề:

Mệnh đề danh từ (Noun clause)

Mệnh đề trạng ngữ (Adverb clause)

Mệnh đề quan hệ (Relative clause)

Rút gọn mệnh đề quan hệ

Liên tục cập nhật kiến thức Tiếng Anh chính xác, nhanh chóng.

Scroll to Top